Sigurnost kupovanja

Online Shop Fidia se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima.

Online Shop Fidia može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi.

Online Shop Fidia (Fidia d.o.o.)  nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima korisnika, a ukoliko navedeni nisu u domeni Online Shop Fidia. Ako korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka, o tome treba u najkraćem roku obavijestiti Online Shop Fidia na e-mail adresu: info@fidia.hr

Online Shop Fidia će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjenja ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga . Online Shop Fidia prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Online Shop Fidia (Fidia d.o.o.) bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Online Shop Fidia prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika i o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Online Shop Fidia će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Online Shop Fidia  od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Online Shop Fidia će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge.