Servis Playstation i Xbox igraćih konzola

Popravak svih vrsta kvarova PS2, PS3, PS4, Xbox 360 i Xbox One konzola

Problemi kod PS3 konzola:

YLOD (Yellow Light of Death)
Treptajuće crveno svjetlo
Smrzavanje prilikom igranja
Nema video signala
Problemi sa čitanjem diskova
Disk se ne izbacuje
Problemi sa napajanjem
Problemi sa HDD-om
Ostali razni problemi

Problemi kod PS4 konzola:

BLOD (Blue Light of Death)
WLOD (White Light of Death)
Problemi sa povezivanjem kontrolera
Smrzavanje prilikom igranja
Nema video signala
Crte na ekranu
Problemi sa čitanjem diskova
Problemi sa HDD-om
Problemi sa napajanjem
Firmware problemi

Problemi kod Xbox 360 konzola:

RROD (Red Ring of Death)
Greške E74, E71, E68…
Smrzavanje prilikom igranja
Nema video signala
Crte po ekranu
Problemi sa čitanjem diskova
Problemi sa HDD-om
Ostali razni problemi

Problemi kod Xbox One konzola:

GSOD (Green Screen of Death)
Greške E100, E200, E201…
Smrzavanje prilikom paljenja ili igranja
Nema video signala
Problemi sa zvukom
Crte po ekranu
Problemi sa čitanjem diskova
Problemi sa HDD-om
Ostali razni problemi